კომპანია ''რაკო''

სამშენებლო მასალები

კომპანია დაარსდა 2012 წელს, იგი წარმატებით საქმიანობს 2012 წლიდან ეწევა როგორც იმპორტს ასევე ექსპორტს უცხო ქვეყნებთან. კომპანია წარმატებით თანამშრომლობს ისრაელთან, ირანთან, თურქეთთან, ჩინეთთან, სასომხეთთან, უკრაინასთან, ბელარუსთან და სხვა... კომპანია ასევე აპირებს იმპორტს ევროპის და აზიის წამყვანი ქვეყნებიდან...

მასალების ტიპები